HISTORIA

Företagets utveckling 1873 – 1983

1873
Instrumentmakare Anders Nyman (1840 – 1889) startar ett instrumentsliperi och finmekanisk verkstad på Dragarbrunnsgatan 25 i Uppsala.

1880
Firman börjar även med cykelreparationer.

1889
Anders Nyman dör 49 år gammal och hans hustru övertar verksamheten.

1893 
Rörelsen överläts till sönerna Adolf Fredrik och Janne. Den 6 april 1893 anmäler till Magistratet i Uppsala, att driva egen verkstadsrörelse, i vilken cykelfabrikation intog  den dominerande verksamheten.  Bröderna  ombildar firman till A F & J Nymans Stål & metall-varufabrik med verksamhet i  lokaler på Dragarbrunnsgatan 22. Huset blir deras första fabriksbyggnad. 

    
Adolf Fredrik och Janne Nyman

1893 – 1894
10 cyklar av märket Hermes tillverkas och något år senare damvelocipeden Iduna.

1895

En affärslokal på på Svartbäcksgatan 8 införskaffas/köps. Lokalerna utökas 1905 med Svartbäcksgatan nr 10 som innehas t.o.m. 1910 då en brand utbryter. (Josef Eriksson Fram övertar lokalen).

1899
Företaget blir aktiebolag och byter namn till AB Nymans Verkstäder. De första byggnaderna i kvarteret Noatun börjar uppföras på tomt 6 och 8. Adolf Fredrik är VD och Janne Nyman driftledare och verkstadschef.

1900
Industriell cykelproduktion startar i blygsam skala. Velocipeder hyrs ut på Klostergatan 14.

1901
Produktionen startar i den nya fabriken på S:t Persgatan 30, men kommer inte i gång ordentligt förrän i slutet av februari.

År 1901 tillverkas cirka 500 cyklar i de nya lokalerna i kvarteret Noatun, vilka såldes under namnet Hermes.

Eget gasverk med gasklocka tas i bruk och används fram till 1910.

1903
Tillverkning av cyklar (cyklar med påhängsmotor) startar och kommer att pågå fram till 1905.  Fabriken på Dragarbrunnsgatan 22 säljs till Ekholms Skofabrik.

1906
Bröderna går skilda vägar och Janne startar Janne Nymans Motorbåtsfabrik på S:t Persgatan 31.

1910
Tomt 5 i kvarteret Noatun köps.

Under några år kring 1910 tillverkade Janne Nymans inombordsmotorer innan den verksamheten överfördes till nybildade företaget AB Motor- och Båtverkstäderna.

1911
Byggnad för egen gummitillverkning fanns i kvarteret Noatun fram till 1917.

1913
Janne Nyman överlåter AB Motor- och Båtverkstäderna till andra ägare och återvänder till Nymans Verkstäder.

1916
Tomterna 3 och 4 i kvarteret Noatun köps. Samma år ansluts fabriken till högspänningsnätet och driften i lokalerna elektrifieras.

Nymans tecknar aktier i bolaget Uppsala-Öregrund Järnvägsaktiebolag som avsåg att anlägga järnväg mellan Uppsala och Öregrund via Östhammar. Järnvägen anses vara av betydelse för Nymans verksamhet.

1917
Uppsala Gummifabrik AB grundas.  Bolaget kommer inte att bedriva någon verksamhet förrän 1920. Senare detta år köps AB Stockholms Gummifabrik i Ulvsunda, Bromma.

Tomterna nr 2 och 3 i kv. Heimdal köps. Här skulle gummivaror ha tillverkats, men tillverkningen hamnar i Bromma i stället.

1918
Nymans Verkstäder öppnar i Malmö sin första försäljningsfilial.

Nymans tecknar aktier i det nystartade Aktiebolaget Svenska Dörrstängare.

1919
Ett stort antal militärcyklar levereras till Finland.

1920
Två magasinsbyggnader för lager köps, en på Strandbogatan och en vid lokomotivstallarna vid Säbygatan. Ny fabriksbyggnad färdigställs i norra delen av Kvarteret Noatun.

AB Stockholms Gummifabrik vid Ulvsunda  i Bromma förvärvas, men bolagsnamnet byts till Uppsala Gummifabrik AB, namnet på det under 1917 förvärvade gummibolaget.

Aktier tecknas i Aktiebolaget Svenska Bostäder.

Period med flera år av lågkonjuktur och med stor arbetslöshet inträffar.

1921
Den 12 juni dör Cecilia Nyman och den 14 juni sonen Adolf Fredrik. Janne Nyman får en ordinarie styrelsepost i Nymans Verkstäder efter Adolf Fredriks  bortgång.

Driften inskränks till 4 dagars-vecka. Ett hundratal av de 300 anställda avskedas. Totalt drifsstopp råder under tre sommarmånader. Enbart ca 90 man kan återanställas, och då med kraftigt sänkta löner.

1923
Den 20 juli går Janne Nyman ur tiden.

1925
Tillverkning av Nymans Verkstäders  första motorcykel ” NV 249″ startar. Motorcykeltillverkningen läggs ned efter fem år, men återupptas på 40-talet.

1926
Tomt 7 i kvarteret Noatun köps och därigenom ägs hela kvarteret  av Nymans Verkstäder.

1930
Nymans Verkstäder tar över tillverkning och montering från AB Lindblads i Stockholm (Crescent).

1931
På grund av den allmänna depressionen och börskraschen hamnar Nymans i en svår ekonomisk situation. I bokslutet  redovisas en förlust på 1 744 928 kr (motsvarande ca 53 436 000 kr år 2021).

Nymans Verkstäder och Velocipedaktiebolaget Lindblad, tillverkare av Crescentcyklarna och generalagent för Harley-Davidsson och Fichtel & Sachs Torpedonav och med filialer i Göteborg och Malmö, går samman. Lindblads produktion överförs succesivt till Uppsala. Senare samma år övertar Nymans Verkstäder Lindbladsföretaget.

Nymans Verkstäder beviljas inträde i Sveriges Verkstadsförening.

1932
Nu lanseras en lättviktsmotorcykel (”lättviktare”) med Sachsmotor på 98 cc och med en toppfart på 60 km/tim. Under 2:a världskriget upphör tillverkningen, men återupptas 1946 och fortsätter till 1951.

1933
Nymans Verkstäder förvärvar Östergötlands Velocipedfabrik AB i Linköping (Vega) och tillverkningen överförs till Uppsala. Bolaget drivs vidare som fristående försäljningsbolag.

1936
För att underlätta anskaffning av hyreslägenheter åt sina anställda förvärvar Nymans aktier i det kommunala fastighetsbolaget Aktiebolaget Uppsala Bostäder.

1937
Nymans Verkstäder säljer med förlust sitt aktieinnehav i Uppsala Gummifabrik AB i Ulvsunda, Stockholm.

1938
Arbetsstyrkan minskar från 900 till 469 personer på grund av 1930-talets lågkonjuktur. Nymanbolagen får beställningar av krigsmateriel från försvaret. Produktionen ökar kraftigt med nyanställningar som följd. Krigsmateriel i form av cyklar, motorcyklar och legotillverkning av skilda militära produkter kräver två- och treskift under en stor del av 2:a världskriget. Nymans betraktas som militärt mål och luftvärnskanoner finns på fabrikens tak.

1939
Nymans förvärvar Viklunds Velocipedaktiebolag i Stockholm och tillverkningen överförs till Uppsala. Bolaget drivs vidare som fristående försäljningsbolag.

Den första lättviktaren tillverkas.

Affärslokalen på Svartbäcksgatan10 hyrs på nytt. (Den övertas i slutet av 50-talet av Janemars Cykel och Sportaffär.)

1941
Alla bolagen övertas av moderbolaget AB Nymans Verkstäder.

1945
All produktion i fabriken är nedlagd mellan 5 februari och 9 juli på grund av strejk .

Nymanbolagen förvärvar en jordbruksfastighet vid Norrsjön i Funbo några mil från Uppsala. Anläggningen som benämns ”Korsbacken” omvandlas till fritidsgård för bolagets anställda.

1946
En byggnad i kv. Torget köps.

1947
En ny verktygsbyggnad i fyra våningar invigs. Företagets totala golvyta är nu 44000 kvm. Antal anställda är 1500 varav 1300 i Uppsala. Tillverkningskapaciteten är 150.000  kompletta cyklar per år och ca 100.000 halvfabrikat.

Den 1 juni byter Nymans Verkstäder namn till Nymanbolagen AB och ett nytt företagsmärke tas fram – en sköld med bokstaven N för Nymanbolagen och fyra färgfält som symboliserar märkena Crescent, Hermes, Nordstjernan och Vega. Bolaget räknas nu som norra Europas ledande cykelfabrik.

Företagstidningen Inom Ramen lanseras. Den vänder sig till företagets anställda men i första hand till återförsäljare.

Företaget tvingas till omläggningar i driften p.g.a. brist på elkraft.

Egentillverkningen av Torpedo frihjulsnav, som innan kriget importerats från Tyskland, medför betydande investeringar i maskiner och lager.

1948
Tomterna nr. 3, 5 och 6 i kv. Suttung köps och används som lager och kontor. Hit flyttas senare motorcykeltillverkningen. En lagerlokal köps av AB Upplands Produkter vid Bergsbrunnagatan i Boländerna.

AB Velocipedaffären Victor med dess märke Hinden förvärvas.

Nymans Företagsnämnd bildas och en verkstadsklubb bildas som en överenskommelse mellan LO och SAF. Totala antalet anställda är nu 1600.

Nymans bildar ”Cykelhandlarrådet” bestående av 19 representanter från cykelhandlare och sakkunniga från bolaget. Rådet ska vara ett forum för bolaget och dess kunder för diskussioner kring produkter och gemensamma distributions- och organisationsproblem.

En stor fabriksfastighet i kvarteret Suttung i Uppsala förvärvas för att inledningsvis användas som reservdels- och cykellager.

Aktiebolaget Torpedo bildas för egentillverkningen av  av Torpedo  frihjulsnav.

1949
Nymanbolagen blir huvudägare i AB Silvercell som mellan 1946 och 1957 tillverkar elektriska ackumulatorer.

Den 3-miljonte cykeln rullar ut från monteringsbandet.

1950
Nytt avdelningskontor öppnas i Örebro och ett nytt distriktslager i Umeå. Nymanbolagen har nu aktiemajoritet i följande bolag: AB Nymans Verkstäder, Velocipedaktiebolaget Lindblad, Velocipedaktiebolaget 9 Nordstjernan, Velocipedaktiebolaget Crescent, Aktiebolaget Velocipedaffären Victor, Wiklunds Velocipedaktiebolag, Aktiebolaget Torpedo. Dessutom finns intressen i AB Export Trade, AB Silvercell samt Uppsala Flyg AB. Därtill äger Nymans en betydande aktiepost, 250 aktier, i Uppsala Bostäder.

1946
Motorcykeltillverkningen börjar ta fart igen.  1951 blir NV 20 med 150 cc fyrväxlad Sachsmotor med en toppfart på 85 km / tim en storsäljare.. Ytterligare ett antal modeller sätts i produktion där DKW- motorer kom till användning.

1951
Nymans Verkstäder förvärvar Svenska Ljuddämparfabriken (plåttillverkning).

1952
Nu kommer nya trafikbestämmelser som sätter fart på mopedförsäljningen. Nymans hakar på och släpper ut en första modell samma år.

1954
S:t Olofsgatan 50, tidigare Ekholms skofabrik, köps och används som lager.

Den första båtmotorn ”NV-Marin”, även kallad ”Nyckelpigan” tillverkas. 

1955
Efter att Fichtel & Sachs-produktionen i Tyskland återstartats säljs aktierna i AB Torpedo, men Nymans Verkstäder behåller generalagenturen till märket och företagets kommersiella namn överförs på dotterbolaget Nya AB Ljuddämparfabriken, som i sin tur får överta namnet Aktiebolaget Torpedo.

Nymans Verkstäder skaffar sig generalagenturen för amerikanska motorsågar av märket ”Titan”, senare ”Lombard”.

1956
Nymans övertar aktierna i M. Berlin & Co AB i Värnamo som tillverkar cyklar, mopeder och motorcyklar under namnet Apollo.

1957
Första motordrivna gräsklipparen ”NV-Savann” introduceras på marknaden.

Motorcykeltillverkningen upphör.

1958
En tomt i anslutning till den befintliga lagerlokalen i Boländerna köps, vilket resulterar i 5000 kvm lagerlokal. Den 1 okt. förvärvas A/S nordisk Cykelfabrik i Köpenhamn och i Finland bildas Crescent O/y.

Nymans Verkstäder firar 70-årsjublileum samt det 4-miljonte serietillverkade fordonet, en Crescent 2000 S, lämnar klockan  15,00 den 25 februari monteringsbandet.

1959
AB Silvercell säljs.

Nya lokaler tas i bruk i kv. Fläkten.

1960
Nymanbolagen slås ihop med Monarkkoncernen och bildar MCB-Koncernen. Med Monark tillkommer dotterbolagen AB Tobo Bruk, AB Trikåfabriken Wano, AB Finska Monark, Monark-Comercio de Maquinas Administracoa Ltda med de två cykelfabrikerna  i Sydamerika Fabrica de Bicicletas Monark SA (Sao Paulo) och Fabrica de Bicicletas Monark de Colombia SA (Cali). Tillkommer gör även Värnamo Gummifabrik och Ättranverket AB i Falkenberg. Senare under året tillkommer även Östblads Skridskofabrik i Järna.

Samma år tillverkas den första motorsågen ”Crescent 06” och den första racerbåtsmotorn ”Crescent CS 500”.

Som komplement till tillverkningen av utombordare utökas koncernens försäljningsprogram till att omfatta även små inköpta båtar och en egentillverkad båttrailer.

1962
MCB avtalar med Husqvarna Vapenfabrik AB att HVA övertar MCB:s motorsågstillverkning medan MCB övertar HVA:s tillverkning och försäljning av båtmotorer, cyklar samt mopeder. Det beslutas att all tillverkning av båtmotorer och trehjuliga transportmopeder ska förläggas till Uppsala medan tillverkningen av cyklar, mopeder och skotrar ska koncentreras till Varbergsfabriken.                                                                                                                                                                                                                       I Varberg inrättas ett båtvarv för tillverkning av egna båtar.

I februari tas beslut om att uppföra en ny fabriksanläggning vid Bolandsgatan i Uppsala.

1963
Den 12 mars upphör tillverkningen av cyklar, mopeder .

Försäljningen av Sachs stationära motorer, som hittills ingått i Nymans ordinarie verksamhet, överförs till ett särskilt dotterbolag, Aktiebolaget Stamo.

1964
Mellan Nymanbolagen AB och AB Cykelfabriken Monark görs ett fusionsavtal vilket betyder att Monark uppgår i moderbolaget. Det nya namnet blir Monark-Crescent Aktiebolag. Hela kv. Noatun säljs till Uppsala kommun.

1965
Uppsala Stad köper fabriken i kv. Noatun och efter 65 års närvaro i stadsdelelen bryter Nymans upp från kvarteret.

Uppsalaverksamheten flyttar under februari – mars in i den nya fabriksanläggningen på Bolandsgatan.

Monark Crescent AB köper utombordartillverkningen av AB Electrolux och tillverkningen av Archimedes Penta överförs till den nya Uppsalafabriken.

Den första diskmaskinen tillverkas. Tillverkningen av diskmaskiner pågår till 1973.

1966
Crescent i verksamheten i Uppsala består nu av Hem & Trädgård (gräsklippare, trädgårds- och diskmaskiner), legotillverkning (bildetaljer främst åt Volvo och Saab) samt båtmotorer.

1973
Volvo Penta köper utombordartillverkningen som fortsätter i Uppsalafabriken. Hem & Trädgårds verksamhet flyttas till Varberg för att senare läggas ned 1978.

1974
Legosektionen läggs ned.

1979
Volvo lägger ned tillverkningen av utombordsmotorer. Fabriksanläggningen tas över av Hjalmarsson & Söner som bl a tillverkar bevattningsanläggningar för kreatur. Av de 450 anställda överttas 150 av Hjalmarssons. Tillverkningsrätten till utombordsmotorerna säljs till det tyska bolaget Solo som även tar över produktionsutrustningen.

1983
Prometek AB tar över fabriksanläggningen och bedriver där  legotillverkning för bilindustrin.

1994
Den gamla fabriken i kvarteret Noatun övertas av företaget Industrihus.


Du kan läsa mycket mer om cykelns historia och speciellt om Nymans historia i boken ”Cykelgiganten i lärdomsstaden Uppsala” som du hittar  i vår webbutik.