Cykel

Starten av Nymans Verkstäder (Nymanbolagen).

1873 startade instrumentmakare Anders Fredrik Nyman (1840 -89) ett instrumentsliperi och finmekanisk verkstad på Dragarbunnsgatan 25 i Uppsala.

Efter Anders Nymans bortgång (23 mars 1889) övertogs verksamheten av hans hustru Cesilia, som i sin tur överlät den 1893 på sönerna Adolf Fredrik och Janne.

                                                     Adolf Fredrik Nyman                                 Janne Nyman

Samma år införskaffades hörnhuset Dragarbrunnsgatan 22 /Klostergatan ett tvåvåningshus, som blir brödernas första fabriksbyggnaden A.F. & J Nymans Stål & Metall-varufabrik.

Företaget expanderar nu under de följande åren, och en affärslokal på Svartbäcksgatan 8 införskaffas 1895. 1899 ombildas firman till aktiebolag under namnet A B Nymans Verkstäder. Samma år köper man också in ny industrimark i kvarteret Noatun utefter Väderkvarnsgatan.År 1901 tillverkas cirka 500 cyklar i de nya lokalerna i kvarteret Noatun, vilka såldes under namnet Hermes. 1906 går bröderna skilda vägar och Janne startar Janne Nymans Motorbåtsfabrik på S:t Persgatan 31. Janne återvände till Nymans Verkstäder 1913.

1873 Anders startade sin verksamhet på Svartbäcksgatan 9. Flyttade till Dragarbrunnsgatan 25.

1889 Den 25 mars dog Anders i TBC. Därefter förestår fru Cecilia Nyman firman t.o.m. mars 1893.

1892

Införskaffas lokalen på Dragarbrunnsgatan 30.

1893

I april inlämnar bröderna anmälan till Magistraten i U-a om att driva verkstadsrörelse. Samtidigt förhyrs huset Dragarbrunnsgatan 22 i hörnet av Klostergatan, som blir den första fabriksbyggnaden, benämndes A.F. & J Nymans Stål & Metall-varufabrik. Firmalokalen Dragarbrunnsgatan 25 överläts till farbrodern Johannes och lokalen på Dragarbrunnsgatan 30 avyttrades.

1895

Införskaffas/förhyrs affärslokalen på Svartbäcksgatan 8. Lokalerna utökas 1905 med nr. 10 t.o.m. 1910 då en brand utbröt. (Josef Eriksson Fram övertog lokalen).

1899

31 januari vid bolagsstämman bildas A B Nymans Verkstäder. Första tomten i kvarteret Noatun bebyggs.

1903

Avyttras fabriken Dragarbrunnsgatan 22 till Ekholms skofabrik.

1906

8 september anmäler Janne till Magistraten i U-a att starta Janne Nymans Motorbåtsfabrik som kom att ligga på S:t Persgatan 31.

1913

Återvänder Janne till Nymans.

1921

12 juni dog Cecilia Nyman och sonen Adolf Fredrik dog strax efter den 14 juli. Janne fick en ordinarie styrelsepost efter Adolfs bortgång.

1923

Den 20 juli går Janne ur tiden.

1925

Köptes tomt nr. 7 i kvarteret Noatun och därmed blir hela kvarteret Nyman-ägt.

1925

Köptes tomt nr. 7 i kvarteret Noatun och därmed blir hela kvarteret Nyman-ägt.

 

Läs mer om Nymans cykelhistoria i Cykelgiganten i lärdomsstaden Uppsala

Kommentera

css.php