BÅTMOTOR

Det började så här

Janne Nymans Motorbåtsfabrik startades 1906 av ingenjör Janne Nyman, son till Anders Nyman som grundade Nymanbolagen.

1913 ändrades firmanamnet till AB Motor  och Båtverkstäderna (M.V.B.) i Uppsala.  Företaget tillverkade båtar, bl.a. Penta IV och ”Pege”-båtarna samt inombordsmotorer under namnet Nymans Marin-motorer. Samma år upptogs även tillverkning av utombordsmotorer under namnen M.B.V. Metior, Pilot, Prior och senare även Setha, Perfect och Express.

M.B.V. var jämte Archimedes den mest betydande  utombordartillverkaren under 1910-talet.

Nymanbolagen A.B. utombordartillverkning startade 1953. Nymans hade ett väletablerat återförsäljarnät i Skandinavien för cyklar och mopeder så ”varför inte också mopeder på sjön”.

Nymans framgångar med företagets mopedmotorer tillverkade i egen regi 1953 (Autopedmotorn) blev startskottet för ett omfattande båtmotorprogram.

1966 övertar MCB-koncernen Electrolux utbordartillverkning.

1973 köpte Volvo Penta MCB:s utombordardivision.

Det slutade så här

1979 beslutar Volvos ledning att verksamhetens resurser ska koncentreras på bilar och närstående produkter. Den 4 december detta år stoppas den sista svenska utombordaren i provkörningsrummet i Uppsalafabriken. De motorer som tillverkats fram till 1979 såldes tills lagret var slut omkring 1982.

Standardmotorer

Observera att märkesnamnen ”Archimedes / Penta” som används under åren 1967-1969 avser de separata märkena Archimedes och Penta. 1970 slogs märkesnamnen ihop till ett: ”Archimedes-Penta”.

Utförlig information om alla de motorer som beskrivs nedan  hittar du i häftet om båtmotorer i vår butik.

NV Marin

1954 – 1956

Nymans Verkstäders första båtmotorLuftkyld motor på 1,5 hk. Helt omsvängbar. Inbyggd tank på 1,6 l.

NV Skipper

1956 – 1957

Luftkyld motor på 2 hk. Ny kåpa med ram. Helt omsvängbar.  Inbyggd tank på 1,6 l. Tank på 1,75 l infördes 1957.

NV Marin 3

1958 – 1960

Luftkyld motor på 3 hk. Inbyggd 1.75 l tank. Ny pressgjuten rigg. Helt omsvängbar.

Crescent Marin 8
Monark 8

1959 – 1966

Vattenkyld 8 hk motor. Separat 15 l tank. Omsvängbar. Fram, back och frikoppling synkroniserat med gashandtaget.

Crescent Marin 4
Monark 4

1960 – 1974

Luftkyld 4 hk motor. Separat 11 l tank. Helt omsvängbar. Pressgjuten rigg. Ny motorkåpa i plast 1968.

Crescent Bundy 500

 1962 – 1963

Vattenkyld 30 hk motor tillverkad av Innocenti, Italien. Separat 23 l tank.

Crescent  Marin 9
Monark 9

1964 – 1968

Vattenkyld 9 hk motor. Fram, back, frigång, synkront i gashandtaget. Separat 11 l tank. Länspump.

Crescent Marin 15
Monark 15

1964 – 1965

16,5 hk. Separat 15 l tank. Länspump. Kort/lång rigg.

Crescent Marin 22
Monark 22

1964 – 1965

22 hk. Länspump. Kort/lång rigg. Separat 15 l tank.

Crescent Marin 18
Monark 18

1965 – 1969

18 hk. Separat 15 l tank. Länspump. Kort / lång rigg.

Crescent Marin 25
Monark 25

1965 – 1972

25 hk.  Separat 23 l tank. Länspump. Kort / lång rigg.

Crescent Marin 50
Monark 50
Archimedes Penta 550

1967 – 1969

50 hk. Separat 25 l tank. För akterspegelshöjd: 380/510/630 mm.

Crescent Drive 45

1967 – 1971

45 hk. Monteras genom akterspegel i 45 grader. Dragande propeller. Överlägsna sjöegenskaper. 13-14 l / tim. Tyst, billig försäkring.

U22n Archimedes / Penta

1966 – 1974

Arbetsmotor, 15 hk. Separat 25 l tank. Spakreglerad gas och magnet. Producerad av Archimedes åren 1912 – 1966 för export.

Crescent Marin 5
Monark 5
Archimedes Penta 50

1968 – 1974

4,5 hk. Luft- och vattenkyld. Separat 11 l tank. Helt omsvängbar. Akterspegelshöjd 380/630 mm. Insugningssystem för lågfart.

Crescent Marin 10
Monark 10

Archimedes Penta 100

1968 – 1969

12 hk. Separat 11 l tank. Akterspegelshöjd 380/510 mm. Länspump.

Crescent 20 Sport

1968 – 1969

23 hk. Akterspegelshöjd standard
380/510 mm. Länspump.

Crescent 40
Monark 40

Archimedes Penta 400

1968 – 1969

41 hk. Separat 25 l tank.  Elstart. Akterspegelshöjd standard 380/510 mm.

Crescent 50 S
Monark 50 S

Archimedes Penta 550

1968 – 1969

52 hk. Separat 25 l tank. Ny rigg för större avgasvolym. Akterspegelhöjd: 380/510/630 mm.

Crescent 3,5
Monark 3,5
Archimedes Penta 35

1969 – 1971

3,5 hk. Luftkyld. Inbyggd 1,9 l tank. Helt omsvängbar. Pressgjuten rigg.

Crescent 7,5
Monark 7,5
Archimedes Penta 75

1969 – 1975

7,5 hk. Separat 11 tank.  Akterspegelshöjd 380 mm. Vridgas. Frigång. Grässkärande propeller.

Crescent 12
Monark 12
Archimedes Penta 120

1969 – 1971

12 hk. Separat 11 l tank.  Länspump. Akterspegelhöjd 380 / 510 mm.

Crescent 35
Monark 35
Archimedes Penta 350

1969 – 1974

36 hk.  Separat tank, 25 l. Elstart. Akterspegelshöjd standard 380/510 mm.

Crescent 45
Monark 45
Archimedes Penta 450

1969 – 1974

45 hk.  Separat tank, 25 l. Elstart. Akterspegelshöjd standard 380/510 mm.

Crescent 55
Monark 55
Archimedes Penta 550

1969 – 1974

55 hk. Separat tank, 25 l. Ny rigg för större avgasvolym. Akterspegelshöjd: 380/510 mm.
Elektrisk fjärrmanövrering av start, choke och stopp.

Crescent 8,5
Monark 8,5

Archimedes Penta 85

1969 – 1974

8,5 hk. Separat tank, 11 l. Akterspegelshöjd 380 mm. Fram- och backväxel. I övrigt lika 7,5,
Från 1973 även elstart och uttag för fjärreglage.

Crescent 55 S Tornado

1972 – 1973

55 hk.  Separat tank, 25 l. Ny rigg för större avgasvolym. Akterspegelshöjd: 380/510 mm.
Helt orange med svart dekor.

Crescent Marin 5a
Monark 5a

Archimedes Penta 50a

1972 – 1974

4,5 hk. Separat tank, 11 l. Akterspegelshöjd 380/630 mm. Insugningssystem för lågfart.
Frigång. fram, back. Rorkult med vridgas.

Crescent 3,9
Monark 3,9
Archimedes Penta 39

1972 – 1974

3,9 hk.  Inbyggd tank, 1.9 l. Omsvängbar 360 grader. Pressgjuten rigg.

Crescent 14
Monark 14
Archimedes Penta 140

1972 – 1974

10 – 14 hk. Separat tank, 11 l. Fram, back och frigång. Rorkult med vridgas. Akterspegelshöjd 380/510 mm. Länspump. Extra fjärreglage. Från 1973 även elstart.

Volvo Penta 51
Archimedes 5a

1972 – 1974  

4,5 hk. Separat tank, 11 l. Akterspegelshöjd 380/510 mm. Insugningssystem för lågfart.
Fram, back och frigång. Rorkult med vridgas.
Extra: Fjärreglage.

Crescent 25 S
Monark 25 S

Archimedes Penta 252

1973 – 1974

25 hk. Separat tank, 25 l.  Rigg 388/510 mm. Magnapullstart. Fram, back, frigång. Vridreglage synkront med växeln. Länspump, grundsmyg, säkerhetsstopp. Extra: Fjärreglage för växel och gas.

Crescent 60
Monark 60
Archimedes Penta 600

1974 – 1974  

60 hk. Separat tank, 25 l. Elstart. Säkerhetsstopp.


Volvo Penta 39
Archimedes 3,9

1975 – 1979  

4 hk.  Inbyggd 1,9 l. Extra: Separat tank 11 l. Inbyggd startapparat. Helt omsvängbar.
Akterspegelshöjd 380/580 mm.

 Archimedes 5

1975 – 1977

4,5 hk. Separat tank 11 l. Akterspegelshöjd 380/510 mm. Insugningssystem för lågfart.

 Archimedes 7,5

1975 – 1979

7,8 hk. Separat tank, 11 l. Akterspegelshöjd 380 / 510 mm. Vridgas, frigång. Grässkärande propeller.

Volvo Penta 90
Archimedes 9 

1975 – 1979 

8 – 10 hk. Separat tank, 11 l. Akterspegelshöjd 380/510 mm. Fram, back, frigång. Elstart och uttag för fjärreglage. Rorkult med vridgas.

Volvo Penta 140
Archimedes 14

1975 – 1979 

10 – 14 hk. Separat tank, 11 l. Fram, back och frigång. Rorkult med vridgas. Grundsmyg. Akterspegelshöjd 380/510 mm.  Länspump. Extra: Fjärreglage, elstart.

Volvo Penta 250
Archimedes 25 S

1975 – 1976  

20 – 25 hk. Separat tank, 25 l. Fram, back, frigång. Rorkult med vridgas. Grundsmyg. Akterspegelshöjd 380/510 mm. Länspump. Inbyggd startapparat / elstart. Vridreglage synkront med växeln. Säkerhetsstopp. Extra: Fjärreglage för växel och gas, elstart. 

Volvo Penta 350
Archimedes 35

1975 – 1976

35 – 40 hk. Separat tank, 25 l. Inbyggd startapparat eller elstart. Frigång, fram, back. Extra: Fjärreglage för växel och gas eller specialrorkult eller  elektrisk fjärrmanövrering av start, choke och stopp. Akterspegelshöjd standard 380/510 mm.

Volvo Penta 450
Archimedes 45

1975 – 1976

40 – 50 hk. Separat tank, 23 l med mätare. Inbyggd startapparat eller elstart. Frigång, fram, back. Extra: fjärreglage för växel och gas eller specialrorkult eller elektrisk fjärrmanövrering av start, choke och stopp, akterspegelshöjd standard 380/510 mm.

Volvo Penta 600
Archimedes 60

1975 – 1976

50 -60 hk. Separat tank, 23 l med mätare. Inbyggd startapparat eller elstart. Frigång, fram, back. Extra: fjärreglage för växel och gas, eller elektrisk fjärrmanövrering av start, choke och stopp.
Akterspegelshöjd standard 380 / 510 mm.

Volvo Penta 700
Archimedes 70

1975 – 1979 

65 – 75 hk. Separat tank, 23 l med mätare. Elstart. Säkerhetsstopp. Elektrisk fjärrmanövrering av start, choke och stopp. Frigång, fram, back. Extra: Fjärreglage för växel och gas.

Volvo Penta 200
Archimedes 20

1977 – 1979

20 – 25 hk. Separat tank, 23 l med mätare. Akterspegelshöjd 388/510 mm. Inbyggd startapparat, alternativt elstart. Frigång, fram, back. Vridreglage synkront med växeln. Länspump. Grundsmyg. Säkerhetsstopp. Extra: Fjärreglage för växel och gas.

Volvo Penta 400
Archimedes 40

1977 – 1979  

37 hk. Separat tank, 23 l med mätare. Inbyggd startapparat eller elstart. Frigång,  fram, back.
Extra: Fjärreglage för växel och gas eller specialrorkult eller elektrisk fjärrmanövrering
av start, choke och stopp. Akterspegelshöjd standard 380/510 mm.

Volvo Penta 550
Archimedes 55

1977 – 1979  

55 hk. Separat tank, 23 l med mätare. Elstart. Frigång, fram, back. Extra: fjärreglage för växel och gas, eller elektrisk fjärrmanövrering av start, choke och stopp. Akterspegelshöjd standard 380/510 mm.

Volvo Penta 75
Archimedes 7,5

1978 – 1979

7,2 hk. Separat tank, 13 l. Rorkult med vridgas. Grundsmyg. Tillverkad av Honda.

Volvo Penta 99
Archimedes 9,9

1978 – 1979

9,5 hk. Separat tank, 13 l. Rorkult med vridgas. Grundsmyg. Tillverkad av Honda.

Specialmotorer

Under åren 1959 – 1977 tillverkades ett antal båtmotorer för tävlingsbruk och mellan åren  1974 och 1979 tillverkades Volvo Penta 31, en utombordsmotor för militärt bruk.

Mer information om dessa motorer och om Nymans tävlingsverksamhet hittar du i häftet om båtmotorer i vår butik.

css.php