Varför är NV-Rallyt flyttat i år?

Start och Mål för NV-Rallyt flyttad

Vår Hyresvärd Uppsala Industrihus har arbeten på gården. Avloppsrören för regnvatten som är under ombyggnad.Dessutom har ombyggnad gjorts av de lokaler där vi kunnat ha  möten och kaffeservering tidigare för stora grupper. Vi kan för närvarande inte ta in större grupper än 40 personer.

Bengt E.

Nytt nummer av medlemsnytt

Ovan Nymans affären på Svartbäcksgatan 10 i Uppsala åren 1895-1910. Lokalen kom att övertas av Halle Janemar (allidrottaren) som öppnade en sportaffär. På 50-talet införskaffades en lokal på Svartbäcksgatan 18 vilken användes enbart för utställningar. Som ung grabb gick jag förbi utställnings-lokalen varje gång man hade ärende till stadens centrum. När motorcyklarna visades så var det naturligt att det började klia i fingrarna och till sinnes kom fantasierna om att få köra någon av dessa fina motorcyklar.

 Läs mer bli medlem

 

css.php