Varför är NV-Rallyt flyttat i år?

Start och Mål för NV-Rallyt flyttad

Vår Hyresvärd Uppsala Industrihus har arbeten på gården. Avloppsrören för regnvatten som är under ombyggnad.Dessutom har ombyggnad gjorts av de lokaler där vi kunnat ha  möten och kaffeservering tidigare för stora grupper. Vi kan för närvarande inte ta in större grupper än 40 personer.

Bengt E.